Als een Kind Sterft

Published on 24 August 2020 at 14:26

Als je kind sterft

Als je kind sterft, stort je wereld in.
Hoe moet je nu verder?
En waar is je kind nu?
Is er een weg aan de overkant van de dood,
of is de dood het einde?
Voor veel ouders houdt de dood van hun kind het begin
in van een zoektocht naar een antwoord op de vraag:
wat is de dood? Betekent de dood echt het einde,
of is er leven voorbij de dood?
Veel ouders beginnen daar van binnenuit, een antwoord
op die vraagt te ontdekken: dat de dood niet alleen een
einde is, maar tegelijk een nieuw begin.
Het begin van een levensweg in de geestelijke werelden.
Hun kind, zo ontdekken zij, reist allereerst door de
lagere geestelijke werelden (de etherische en astrale) om
uiteindelijk thuis te komen in de wereld van het licht.
Voor veel ouders is het ook een grote ontdekking om
te lezen of te horen dat hun kind ook daar, in de
geestelijke wereld, hun blijvende liefde nodig heeft
als stimulans en bemoediging op die weg naar zijn
tehuis in de lichtwereld. En dit inzicht sluit meestal
naadloos aan bij wat de ouders innerlijk zelf ook
ervaren: dat er een blijvende band is en dat de
dood aan waarachtige liefde geen einde kan maken.
Omdat liefde eeuwig is. En dus sturen zij die stille
kracht van hun liefde naar hun kind die hen is
voorgegaan. Heel gericht en heel bewust sturen zij
het de warmte van hun hart. Bovendien leren zij hun
kind ook nog drie andere geschenken te geven.
Allereerst de dankbaarheid voor wat hun kind hen
bij zijn leven heeft gegeven en voor wat het voor hen
heeft betekend. Want dankbaarheid, aan een ander
opgedragen, kan een geschenk zijn. Vervolgens sturen
de ouders hun kind het vertrouwen dat zowel dat kind
in de geestelijke wereld als zijzelf hier op aarde geleid
en gedragen worden, ook in het dragen en verwerken
en van de pijn, van het gemis en bij het loslaten.
Want vertrouwen, aan een ander opgedragen, kan een
geschenk zijn. En tenslotte leren de ouders hun kind
een bemoediging toe te zenden: durf gerust je eigen
weg te gaan, daar, aan de overkant, je kunt het!
Want ook bemoediging kan een geschenk zijn.
Dankbaarheid, vertrouwen en bemoediging:
drie onmisbare geschenken voor ieder kind dat de
ouders voorgaat en eerder dan de ouders terugkeert
naar huis. Maar het grootste geschenk dat de ouders
ook dan aan hun kind kunnen en mogen geven is
hun blijvende liefde. Want liefde is de grootste, de
sterkste en de mooiste kracht in het heelal.
Liefde sterft nooit!
En liefde werkt in alle werelden en over alle grenzen heen.

Geschreven door:

Hans Stolp

Add comment

Comments

There are no comments yet.

Create Your Own Website With JouwWeb