Hoog gevoeligheid

Published on 24 August 2020 at 11:38

Zelfwaardering

Er zijn nogal wat hooggevoelige mensen
die moeite hebben om zichzelf te waarderen.
En omdat de zelfwaardering laag is,
durven ze geen stappen te nemen in de wereld.

Hooggevoelig zijn is een kwaliteit.
Naast dat je veel oppikt met je zintuigen,
pik je ook veel op met je gevoel, je intuïtie
en kun je helder wetend of horend zijn.

Via je binnenwereld ontvang je inzichten,
zie je verbindingen die een ander niet ziet.
Kun je de energie van je omgeving aanvoelen,
of "lees" je mensen achter het masker.

Er ontstaat verwarring wanneer je niet weet
dat je bent geboren met een extra pakketje gevoel.
Je vergelijkt jezelf met anderen en
begrijpt niet altijd waarom de ander
reageert zoals die reageert, niet wetende
dat jij over meer informatie beschikt dan de ander.

Dat is het moment waarop de zelf twijfel begint.
En wanneer je niet weet dat je de wereld
anders ervaart dan de meeste mensen,
dat je een ander plaatje ziet, voelt,
kan het zo zijn dat je gaat denken
dat er iets mis met je is.
Dat je raar bent, of gek doet.

Ergens ga je het spel meespelen.
Je let goed op wat de ander doet,
je voelt aan wat de verwachtingen zijn,
je negeert je eigen gevoelens en hoopt
dat je dan mee kunt draaien.

Het nadeel daarvan is dat je je steeds verder
verwijdert van wie je bent,
het je enorm veel energie kost
en je daar niet gelukkig van wordt.

In plaats van dat je jezelf leert kennen,
kopieer je je gek, kleur je steeds met de ander mee
en doe je net alsof dit alles je niet raakt.

Wanneer je je gevoelens toelaat,
voel je wel dat er iets niet klopt,
maar je hebt jezelf aangeleerd
dat er iets in jou is dat
je niet aan anderen mag laten zien.

Je kunt iets niet als kwaliteit inzetten
als je het zelf niet waardeert.
Hooggevoeligheid als een last beschouwen
is jouw persoonlijke keuze.

Het is ook een teken dat je
je volledig afhankelijk hebt gemaakt
van de goedkeuring van je omgeving.
Wat op zich heel logisch is, want je houdt
van harmonie en evenwicht.

Toch is de tijd nu aangebroken
om je niet langer te verstoppen,
om de stappen te maken die goed
voor jou voelen.

Je kwaliteit is dat je gevoelens, inzichten
en verbindingen helder kunt maken.
Het onzichtbare zichtbaar.
Maar voordat je dat kunt doen moet je
leren vertrouwen op je innerlijke wereld.

Je leert vertrouwen op je innerlijke wereld
door eerst voor jezelf te erkennen dat het er is.
En dat het er mag zijn.
Dit zou kunnen betekenen dat er veel
in je omgeving gaat veranderen.
Want wanneer jij gaat laten zien wie je echt bent,
je het spel dat je speelt beëindigt,
je jezelf een belangrijke plek gaat geven
en al je gevoelens toe gaat laten,
daarop gaat vertrouwen en dat vorm
gaat geven wat goed voelt voor jou.

Zul je ineens ontdekken welke krachten je bezit.
Kom je in een positieve flow en
accepteer je niet meer dat men je
ondermijnt of ontkent.

Je neemt de regie in eigen handen
en dat is men niet van je gewend.

Wanneer je dicht bij jeZelf kunt blijven,
zul je ontdekken dat je innerlijke wereld
je aan alle kanten ondersteunt.

Je bent hier op aarde om jezelf te zijn,
zodat je kunt doen waarvoor je bent gekomen.
En dit alles begint met je eigen kwaliteiten
te waarderen.

Uit het boek: Lichtflits, Bewust Hooggevoelig

Add comment

Comments

There are no comments yet.