Wat zijn Frequenties

Published on 24 August 2020 at 10:07

Wat is frequentie en hoe helpt het ons???๐Ÿ™โค๐Ÿ‘๐Ÿ’ช๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€๐Ÿ€

"Het C virus heeft een trilling van 5,5 Hz en sterft boven 25,5 Hz.
Voor mensen met een hogere vibratie is het virusinfectie een licht irriterende stof die snel zal verdwijnen!

De redenen om geen hoge vibratie frequentie te hebben, kunnen zijn:
*Vermoeidheid
*Angst
*Zenuwachtige spanning.
*Woede
*Een hekel hebben aan????

Dus ...... we moeten hoog trillen zodat de frequentie ons immuunsysteem niet verlaagt. De frequentie van de aarde vandaag is 27,4 Hz. maar er zijn plaatsen die erg laag trillen, zoals:
*Ziekenhuizen
*politie bureau
*Bijstandscentra.
*Gevangenissen
*Ondergronds etc.

Het is waar de vibratie daalt tot 20 Hz of minder. Voor mensen met weinig trillingen frequenties wordt het virus gevaarlijk.
Hoe dan???
*Pijn 0,1 tot 2hz.
*Angst 0.2 tot 2.2hz.
*Irritatie 0,9 tot 6,8 Hz.
*Ruis 0,6 tot 2,2 Hz.
*Trots 0,8 hz.
*Superioriteit 1.9 hz.

Een hogere trilling frequentie daarentegen is het resultaat van het volgende gedrag -
*Vrijgevigheid 95hz
*Dankbaarheid 150 hz
*Mededogen 150 hz of meer.
*Liefde en mededogen voor alle levende wezens 150 Hz en meer.
*Onvoorwaardelijke en universele liefde vanaf 205hz

Dus kom op ...
Houd jij frequenties, vibraties hoog !!!
Wat helpt ons hoog te vibreren???

Liefhebben, glimlachen, zegenen, bedanken, spelen, schilderen, zingen, dansen, mediteren, yoga, tai chi, wandelen in de zon Trainen, genieten van de natuur. Voedsel dat de aarde ons geeft: zaden-granen-granen-peulvruchten-fruit en groenten-
Drink genoeg schoon water.
Ze helpen ons hoog te vibreren ..... !!!

De trilling van alleen gebed gaat van 120 tot 350 Hz. Dus zing, lach, heb lief, mediteer, speel, dank en leef!

_ * Laten we hoog trillen ... !!! * _

De oorspronkelijke bron van deze informatie is afkomstig uit het boek Power Vs Force. Gebaseerd op het proefschrift van David R Hawkins.
Met mijn mooie broer Paulas Bhatt Pranaam Bhai. AUM namashivaya Shiva Shambho Shivoham Mahadev ๐Ÿ™๐Ÿผโ˜บ๏ธโค๏ธ"

VIBRATE HIGHER!
The Covid virus has a vibration of 5.5hz and dies above 25.5hz.
For humans with a higher vibration, the virus infection is a minor irritant that will soon go away!
The reasons for not having a high vibration could be:
Fatigue
Fear
Nervous tension.
Rage
Hate
And so......we have to vibrate high so that the frequency does not lower our immune system.
The frequency of the earth today is 27.4hz. but there are places that vibrate very low like:
Hospitals
Assistance Centers.
Jails
Underground etc.
It is where the vibration drops to 20hz, or less.
For humans with low vibration, the virus becomes dangerous.
Pain 0.1 to 2hz.
Fear 0.2 to 2.2hz.
Irritation 0.9 to 6.8hz.
Noise 0.6 to 2.2hz.
Pride 0.8 hz.
Superiority 1.9 hz.
A higher vibration on the other hand is the outcome of the following behaviour -
Generosity 95hz
Gratitude 150 hz
Compassion 150 hz or more.
Love and compassion for all living beings 150 Hz and more.
Unconditional and universal love from 205hz
So...Come on ...
Vibrate Higher!!!
What helps us vibrate high?
Loving, Smiling, Blessing, Thanking, Playing, Painting, Singing, Dancing, Meditating, Yoga, Tai Chi, Walking in the Sun Exercising, Enjoying nature. Eating food that the Earth gives us: seeds-grains-cereals-legumes-fruits and vegetables-
Drinking water.
They help us vibrate high ..... !!!
The vibration of prayer alone goes from 120 to 350hz
So sing, laugh, love, meditate, play, give thanks and live !
_*Let's vibrate high .... !!!*_
The original source of this information is from the book Power Vs Force.
Based on David R Hawkins' Doctoral Thesis.
With my beautiful brother Paulas Bhatt Pranaam Bhai. AUM namashivaya Shiva Shambho Shivoham Mahadev ๐Ÿ™๐Ÿผโ˜บ๏ธโค๏ธ

Add comment

Comments

There are no comments yet.